Spark

Nieuw project voor Young Adults

Als jonge lezer moet je je ontwikkelen, literatuur leren begrijpen en je eigen smaak vinden. In dit kader is de literatuurlijst in het leven geroepen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt hoe recenter het boek is uitgegeven, hoe groter de kans is dat jongeren het boek leuk vinden. Waarom staat Het Gouden Ei van Tim Krabbé (1984) dan op nummer 1 van het meest gelezen boek voor de literatuurlijst? Wat blijkt: De jeugd krijgt te weinig tips voor nieuwe boeken, die aansluiten bij hun interesses. Daar gaat Boekids middels Spark iets aan veranderen.

SPARK wordt ontwikkeld door Boekids als een interactief spel, met studenten gametechnologie van de Univesiteit Utrecht. Het is  een game waarin jongeren middels keuzes die ze maken, tips krijgen voor leesboeken die aansluiten bij hun interesses. Hierdoor krijgen jongeren persoonlijke boekentips en bevorderen we leesplezier. De nadruk ligt hierbij op actuele literatuur.

Tijdens het doorlopen het spel, komt de speler voor allerlei keuzemomenten te staan en maakt zo zijn eigen verhaal. Deze keuzes worden gekoppeld aan scenes/gebeurtenissen uit actuele boeken van de leeslijst. Doel van het spel is oplossen van een mysterie. Afhankelijk van de keuzes die een speler maakt in het spel, krijgt hij persoonlijke leestips die passen bij zijn/haar interessegebied.

Om de game te promoten onder de doelgroep werken we samen met voortzet onderwijs scholen, bibliotheken en boekhandels. Dit zijn de plekken waar leerlingen doorgaans de boeken van de literatuurlijst vinden.