Organisatie en bestuur

Boekids
Boekids is in 2003 opgericht door Ellen van Heijningen. Sinds de oprichting is Ellen directeur en artistiek leider van Boekids. Boekids is een stichting en ontvangt subsidie van de gemeente Den Haag, het Nederlands Letterenfonds en andere fondsen en donateurs.

Bestuurssamenstelling
Pjotr van Lenteren, voorzitter
Marloes Daling, penningmeester
Jorgen Apperloo, secretaris

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. Zowel directie als het bestuur hanteert de principes van de Governance Code Cultuur. De bestuursleden zijn onafhankelijk en werken onbezoldigd voor Boekids.

Code Culturele Diversiteit
Boekids komt graag zo goed mogelijk tegemoet aan de Code culturele diversiteit. Dit uit zich in het festivalprogramma, de inzet van gastprogrammeurs en diverse partnerschappen.

Fair Practice Code
Boekids onderschrijft de Fair Practice Code. De Fair Practice Code verwijst naar de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en vormt daarop een aanvulling. Boekids werkt met inschalingen van de huidige CAO Toneel en Dans.

ANBI
Boekids heeft de status van culturele  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).