Wat is Boekids University ?

Boekids University is een programma van interactieve colleges en verwerking lesprogramma’s voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Bij Boekids University ontdekken leerlingen tal van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen in een interactief multidisciplinair programma.

Colleges worden gegeven door echte professors en professionals uit verschillende vakgebieden die op een frisse en toegankelijk manier hun kennis weten te delen. Aan de eerste vier edities hebben onder andere Victor Mids, Victor Lamme, Stine Jensen, Govert Schilling en Ersin Kiris deelgenomen. In 2019 kunnen we bijzondere colleges van onder andere Andre Kuipers, Bas Haring en Lilian Stolk verwachten.


Boekids University
stelt vragen, biedt antwoorden en daagt je uit om actief deel te nemen aan je eigen ontwikkeling.  Het beste van Boekids University is niet de thema’s of zelfs de sprekers, maar het zijn de nieuwe ideeën die als zaadjes worden geplant. Want wie weet, hoe deze ideeën jouw toekomst kunnen beïnvloeden!


Boekids University 2019 is van 6 tot en met 9 mei 2019 in het Museon en het Nutshuis Den Haag.

De bijdrage is € 2,50 per leerling inclusief lespakket.